آیکون در فهرست وردپرس با افزونه وردپرس Menu Image

آیکون در فهرست وردپرس با افزونه Menu Image
به صورت پیشفرض وردپرس این امکان را به شما نمی‌دهد تا به منو یا همان فهرست آیکون اضافه کنید. افزودن آیکون در فهرست وردپرس اجازه می‌دهد تا سایت خود را با افزودن آیکون‌هایی مثل آیکون‌ های شبکه های اجتماعی جذاب کنید.در این مقاله به افزودن آیکون در فهرست با افزونه Menu Image می‌پردازیم. چرا باید افزودن آیکون در فهرست وردپرس را انجام بدهیم؟ بزرگترین مزیت ایجاد قابلیت افزودن آیکون در فهرست این...