پاکسازی کتابخانه رسانه و حذف تصاویر اضافی

پاکسازی کتابخانه رسانه علاوه بر اینکه فضای هاست شما را آزاد می‌کند، سایز نسخه پشتیبان را کاهش می‌دهد که هر دو به شما در صرفه‌جویی هزینه‌ها کمک می‌کند....