کوتاه کردن لینک‌های وردپرس با افزونه وردپرس Pretty Link

کوتاه کردن لینک‌های وردپرس با افزونه Pretty Link
کوتاه کردن لینک‌های وردپرس همراه با فوایدی می‌باشد. اگر در سایت‌تان از پیوندی دارای مطالب فارسی استفاده کردید، مشکل طولانی بودن آدرس‌ را دارید.در نتیجه با کاراکترهایی ناخوانا مواجه می‌‌گردید.برای کوتاه کردن لینک‌های وردپرس از افزونه استفاده نمایید. با کمک افزونه، لینک دلخواه‌تان را برای مطالب ایجاد نمایید. علت طولانی بودن لینک صفحه در وردپرس طولانی بودن عنوان صفحه است. چرا باید لینک ها کوتاه شوند؟ لینک‌های طولانی ظاهر سایت را خراب می‌کنند. لینک‌های...