صفحه بندی وردپرس با افزونه WP-PageNavi و روش بدون افزونه

صفحه بندی وردپرس با افزونه وردپرس WP-PageNavi و روش بدون افزونه
صفحه بندی وردپرس: شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید مطالب سایت خود را صفحه بندی کنید.قالب‌های پیشفرض وردپرس و بسیاری از قالب‌های دیگر، صفحه بندی را با لینک‌های نوشته های قدیمی تر (Older Posts) و نوشته های جدیدتر (Newer Posts) در پایین صفحات آرشیو انجام می‌دهند.با این حال، سایت های زیادی هم صفحه بندی وردپرس را با اعداد نشان می‌دهند، مانند اکتیو وردپرس!تجربه نشان داده است که...