انتقال کاربران وردپرس از سایتی به سایت دیگر

انتقال کاربران وردپرس
آیا قصد دارید کاربران و اطلاعات آن ها را از سایتی به سایت دیگر انتقال دهید؟ این کار برای زمانی که شما چندین سایت دارید و می‌خواهید آن ها را ادغام کنید بسیار مفید است. در این مقاله ما نحوه انتقال کاربران وردپرس از سایتی به سایت دیگر را آموزش می‌دهیم. چرا و چه زمانی شما نیاز به انتقال کاربران وردپرس دارید؟ چندین دلیل برای برون ریزی (Export) و برون ریزی (Impoort)...