آموزش رمز گذاشتن نوشته ها و برگه ها در وردپرس

رمز گذاشتن نوشته ها و برگه ها در وردپرس
آیا تاکنون شده که بخواهید یک مطلبی را فقط برای دوستان نزدیک یا خانواده در سایت خود منتشر کنید؟ یا یک نوشته را فقط برای ویراشگران سایت وردپرسی خود انتشار دهید؟ با رمز گذاشتن نوشته ها و برگه ها در وردپرس می‌توانید کاری کنید تا فقط افراد خاص بتوانند مطلب شما را ببینند.در وردپرس زمانی که شما نوشته یا برگه‌ای را منتشر می‌کنید به صورت پیشفرض به حالت عمومی یا...