شناسایی و اصلاح لینک های شکسته در وردپرس

همه قبول دارند که لینک های شکسته در وردپرس برای تجربه کاربری بسیار بد است. اما آیا می‌دانید آنها می‌توانند به طور قابل توجهی به سئوی وردپرس شما صدمه بزنند؟...