فشرده و بهینه سازی تصاویر در وردپرس با افزونه Smush Image

بهینه سازی تصاویر وردپرس با افزونه SMUSH IMAGE
از عوامل مهم در سئو، بارگزاری سریع وبسایت است. فشرده سازی تصاویر میتواند کمک کند. Smush افزونه وردپرس برای تسهیل فشرده و بهینه سازی تصاویر در وردپرس است....