گالری تصاویر رسپانسیو وردپرس با افزونه وردپرس FooGallery

گالری تصاویر رسپانسیو وردپرس با افزونه FooGallery
گالری تصاویر رسپانسیو وردپرس بخش مهمی از سایت می‌‌‌باشد. اهمیت این بخش بخاطر معرفی خدمات و محصولات یا مطالب ویژه است. با وجود تعدادی تصویر می‌‌‌‌‌‌توان محصولات یا خدمات را معرفی کرد.گالری تصاویر باید زیبا،کاربر پسند و در همه نمایشگرها درست اجرا شود. ساختن گالری کار مشکلی نیست ولی مدیریت گالری و نوع نمایشش اهمیت دارد.با افزونه‌های مختلفی در وردپرس می‌توان گالری تصاویر ساخت . اما آیا همه آنها رسپانسیو...